Categories: Leden Maastricht

Rob Heinle – CFO for a day

CFO FOR A DAY

Verbindt, creëert impact terwijl wij (samen)werken en helpen ondernemers succesvol te worden en/of te blijven. Geeft je tips waar je als ondernemer echt iets aan hebt, die je aan het denken zet en zorgt dat je weloverwogen actie onderneemt om slimmer te ondernemen.

Van troubleshooting tot problemsolving, het behoort allemaal tot de strategie om jouw onderneming te laten excelleren.
De beste versie van jezelf neer te zetten waarbij financiële ontzorging en coaching de boventoon voeren. Jij bent je onderneming, de drijvende kracht achter je eigen succes! Samen gaan we voor jouw winst.

Naast de klassieke uitdrukking van CFO, Chief Financial Officer.
Staat CFO ook voor:

Coaching
Financieel | Fiscaal
Ondersteuning

Continue Reading Share

Tetsuro Miyazaki – Tetsuro Photography

Tetsuro Miyazaki is full time professioneel fotograaf. Hij is met name werkzaam als portret-en eventfotograaf maar werkt ook regelmatig aan autonome projecten.

 

Framing Stories. Dat is de rode lijn door zijn werk als fotograaf. Door goed te luisteren en te observeren streeft Tetsuro er steeds naar een verhaal op de juiste manier in beeld te brengen.

 

Als portretfotograaf zorgt Tetsuro steeds voor een passende uitstraling voor iedere professional. Van zakelijke portretfotografie en bedrijfsfotografie, tot Personal Branding shoots en headshots in de studio of op locatie. Tetsuro bedacht ook Headshot Friday, het concept waarop je op een laagdrempelige manier professionele headshots van jou en je collega’s kan laten maken. Tetsuro werkt zowel voor grote internationale klanten als Nike, FujiFilm en Booking.com als voor lokale MKB en zzpers.

 

Als autonoom fotograaf werkt Tetsuro onder andere aan Hafu2Hafu, een wereldwijd fotoproject waarbij hij uitzoekt wat het betekent om ‘Hafu’, oftewel mixed Japans te zijn zoals hij (half Belgisch half Japans). In 2019 heeft Tetsuro in eigen beheer een fotoboek uitgebracht dat via crowdfunding is gefinancierd.

 

Onder de naam #VeiligAchterGlas ging Tetsuro tijdens de intelligente corona-lockdown vrienden en bekenden in zijn thuisstad Maastricht fotograferen, thuis, veilig achter het raam.

 

Zijn autonome werk is toonaangevende kranten als de Volkskrant en de New York Times gepubliceerd en van Maastricht to Tokyo en Los Angeles geëxposeerd.

 

Daarnaast is Tetsuro ook docent fotografie bij Kumulus (Maastricht) waar hij masterclasses straatfotografie geeft.

Continue Reading Share

Raymond Sieben – Diligence

         

Het beste is Raymond Sieben te omschrijven als iemand die creatief en sterk analytisch is, iemand die zich erg goed in ondernemers kan inleven, die empathisch is en een doorzetter. Respect voor de medemens en denken vanuit een evenwichtig partnership staan daarbij hoog in het vaandel.

Geboren in 1961, en woonachtig in Roermond. Heeft een veelzijdige achtergrond in juridische, commerciële en management functies. Na zijn studie Rechtsgeleerdheid is Sieben vanaf 1987 als jurist werkzaam geweest bij het gerenommeerde European Institute of Public Administration, en vervolgens als jurist bij een Nederlandse adviesorganisatie voor het MKB.

In de periode 1993-1999 was hij managing director van een dochterbedrijf van de organisatie die nu bekend is onder de naam Ziggo. Vanaf 1999 is Sieben zelfstandig ondernemer, eerst als bedrijfsovernamespecialist bij Diligence. In de periode 1999-2004 heeft Sieben tientallen ondernemers begeleid bij het kopen dan wel verkopen van een bedrijf.

In die tijd is hij ook in contact gekomen met de importeur, distributeur voor de Benelux van het exclusieve Duitse woonmerk ZACK (www.zack.info). Gedurende enkele jaren is hij dit bedrijf als adviseur dusdanig leren kennen en waarderen, dat de toenmalige eigenaar hem voorstelde het bedrijf zelf te kopen. In 2004 heeft Sieben dit ook daadwerkelijk gedaan en deze groothandel gekocht. In de jaren die daarop volgden heeft hij altijd aangegeven ooit weer terug te willen keren bij Diligence. En dat is in 2016 ook daadwerkelijk geëffectueerd. Sindsdien heeft hij weer vele koop- en verkooptrajecten begeleid en zeer aansprekende resultaten bereikt.

 

 

 

 

 

 

Continue Reading Share

Jeroen Huynen – Zuiderlicht

Jeroen is werkzaam bij Zuiderlicht

Jeroen was eigenaar van Buttonplay, een (strategisch) marketingbureau in Maastricht. Met een team van ervaren professionals werkt Buttonplay voor klanten in het MKB, overheid en onderwijs. Buttonplay richt zich met name op strategie, maar neemt ook desgewenst de uitvoering van deze strategie voor zijn rekening.

De specialiteit van Buttonplay is te vinden in de hoek van inbound-/contentmarketing. Deze stroming binnen de (online) marketing is sterk gericht op het beantwoorden van de vraag van de klant. Minder ‘blind’ adverteren en schieten in het donker, en meer zorgen dat je relevant, vindbaar en zichtbaar bent. Buttonplay helpt zijn klanten om de doelgroep in kaart te brengen, de klantreizen helder te krijgen en de informatiebehoefte te bepalen. Daarnaast wordt er middels diverse methodes de identiteit, kernwaarden en USP’s van de organisatie bepaald. Op basis van deze analyse wordt dan een strategie uitgewerkt en de marketingmiddelenmix bepaald.

De aanpak van Buttonplay is grondig en altijd gericht op resultaat. Meer bereik is leuk, maar het moet ook resulteren in meer traffic en vervolgens in meer leads en natuurlijk sales. Door het inzetten van online tools, waaronder marketing automation, worden resultaten inzichtelijk en kan er voortdurend worden geoptimaliseerd.

Continue Reading Share

Erik van den Brink – Care 4 HSE

   

‘People, Planet & Profit’ – ‘duurzaam risico management’.

Mijn focus als milieu- en veiligheid -deskundige is om de business continuïteit in zowel korte als lange termijn te waarborgen. Succesvolle bedrijfsvoering en winst maken gaat samen met continuïteit door  risico’s te identificeren en de juiste maatregelen te nemen, om continuïteit te borgen. Ik zet al mijn kennis en vaardigheden in om dit ‘duurzaam risico management’ succesvol te implementeren.

Samenwerking zoek ik met gepassioneerde gelijkgestemden, zodat synergie en meerwaarde ontstaat bij het realiseren van een opdracht. Ik werk proactief, resultaatgericht en gestructureerd aan een opdracht. Als positief gevoelsmens ben ik als verbinder van mensen effectief in de samenwerking.

Ik ben er van overtuigd dat veiligheid en gezondheid (zorg voor de mens), in balans behoort te zijn met een duurzaam milieu (zorg voor onze planeet). Duurzaam werken maakt het mogelijk voor volgende generaties veilig en gezond te leven op een gezonde planeet. In onze huidige kapitalistische maatschappij, kan deze balans alleen worden gerealiseerd door geld te verdienen (zorg voor winst). Voorwaarde bij deze realisatie is zowel met korte- als lange -termijn effecten rekening te houden.

Vanuit Maastricht, Nationaal en Internationaal.

Mission Statement

In samenwerking met U een duurzame balans tussen ‘people, planet & profit’ bouwen en realiseren.

 

Organisatie op orde en toch ongevallen?

Hoe nu verder?

Mijn visie is, focus op leiderschap en ontwikkel gewenst gedrag!

Zet leiderschap centraal en stel een programma op gebaseerd op het beheersen van risico’s zoals deze bij u in het bedrijf voorkomen. Door het programma te baseren op de huidige (veiligheid) situatie in uw bedrijf is dit herkenbaar en krijg je commitment.

Zorg ervoor dat bij een project in de voorbereiding, inkoop en ontwerp fase reeds afstemming is met de uitvoerende partijen. Zodoende is veiligheid niet alleen meegenomen in budget, maar ook reeds vooraf geconcretiseerd in een actieplan. Dit verschaft duidelijkheid.

Hiermee ontwikkelt u uw organisatie-cultuur stapsgewijs van re-actief naar pro-actief; dit heeft als groot voordeel dat de gedane inspanning worden verankerd in het bedrijf.

Om het programma op te stellen is het van belang een inventarisatie of nulmeting op te stellen. Deze aanpak sluit aan bij de verbetersystematiek (PDCA) en is vertaald in een 6-stappenplan.

Bij de nulmeting wordt gebruik gemaakt van de RI&E om een goed beeld te vormen van de organisatiecultuur.

 

 

Continue Reading Share

Anthony Schmetz – DMS+ B.V.

DMS Brandbeveiliging is een adviesbureau in veiligheid. Wij hebben ons als doel gesteld gebruikers, eigenaren, architecten en installateurs van gebouwen te helpen met hun zorgplicht op het gebied van brandveiligheid.

Dit doen we onafhankelijk, integer en in dienst van onze opdrachtgevers.

  • – Advies
  • – Programma van Eisen opsteller
  • – Safety scan, conditiemeting (bouwkundig, installaties, organisatorisch > BIO maatregelen)
  • – Inspectiebegeleiding tijdens een type A- inspectie
  • – Projectbegeleiding
  • – Ontruimingsplannen
  • – Begeleiden en/of aanvragen omgevingsvergunning (brandveilig gebruik)
  • – Beheertaken
  • – Awareness in brandveiligheid, presentaties en kennisdeling
Continue Reading Share