Erik van den Brink

Care 4 HSE

‘People, Planet & Profit’ – ‘duurzaam risico management’.

Mijn focus als milieu- en veiligheid -deskundige is om de business continuïteit in zowel korte als lange termijn te waarborgen. Succesvolle bedrijfsvoering en winst maken gaat samen met continuïteit door  risico’s te identificeren en de juiste maatregelen te nemen, om continuïteit te borgen. Ik zet al mijn kennis en vaardigheden in om dit ‘duurzaam risico management’ succesvol te implementeren.

Samenwerking zoek ik met gepassioneerde gelijkgestemden, zodat synergie en meerwaarde ontstaat bij het realiseren van een opdracht. Ik werk proactief, resultaatgericht en gestructureerd aan een opdracht. Als positief gevoelsmens ben ik als verbinder van mensen effectief in de samenwerking.

Ik ben er van overtuigd dat veiligheid en gezondheid (zorg voor de mens), in balans behoort te zijn met een duurzaam milieu (zorg voor onze planeet). Duurzaam werken maakt het mogelijk voor volgende generaties veilig en gezond te leven op een gezonde planeet. In onze huidige kapitalistische maatschappij, kan deze balans alleen worden gerealiseerd door geld te verdienen (zorg voor winst). Voorwaarde bij deze realisatie is zowel met korte- als lange -termijn effecten rekening te houden.

Vanuit Maastricht, Nationaal en Internationaal.

 

Mission Statement

In samenwerking met U een duurzame balans tussen ‘people, planet & profit’ bouwen en realiseren.

Organisatie op orde en toch ongevallen?

Hoe nu verder?

Mijn visie is, focus op leiderschap en ontwikkel gewenst gedrag!

Zet leiderschap centraal en stel een programma op gebaseerd op het beheersen van risico’s zoals deze bij u in het bedrijf voorkomen. Door het programma te baseren op de huidige (veiligheid) situatie in uw bedrijf is dit herkenbaar en krijg je commitment.

Zorg ervoor dat bij een project in de voorbereiding, inkoop en ontwerp fase reeds afstemming is met de uitvoerende partijen. Zodoende is veiligheid niet alleen meegenomen in budget, maar ook reeds vooraf geconcretiseerd in een actieplan. Dit verschaft duidelijkheid.

Hiermee ontwikkelt u uw organisatie-cultuur stapsgewijs van re-actief naar pro-actief; dit heeft als groot voordeel dat de gedane inspanning worden verankerd in het bedrijf.

Om het programma op te stellen is het van belang een inventarisatie of nulmeting op te stellen. Deze aanpak sluit aan bij de verbetersystematiek (PDCA) en is vertaald in een 6-stappenplan.

Bij de nulmeting wordt gebruik gemaakt van de RI&E om een goed beeld te vormen van de organisatiecultuur.

Ook actief werken aan je netwerk?

Elkaar vooruit helpen: dat is ons streven! We helpen elkaars (zoek)vragen te beantwoorden en we delen onze kennis. Daarnaast zijn onze ruim 20 leden ambassadeur van elkaar. Onze twee-wekelijkse ontbijtbijeenkomsten, in Maastricht en Roermond, vormen onze vertrouwde omgeving om te delen en te vragen.